موعظه

¡زندگی در لحظه!

Jan 01, 2024

اهمیت اعتماد و آرامش در سفر روحانی ما


(خطبه یکشنبه، ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳)


مقدمه:

در چارچوب زمان، هر ثانیه مانند نخی است که الگوی پیچیده زندگی ما را می‌سازد. در این خطبه با ما در ثروت این الگو فرو می‌رویم، جایی که هر تجربه، هر خنده و اشک، در یک داستان منحصر به فرد بافته می‌شود. الهام گرفته از کلمات بی‌زمان سی. اس. لوئیس، این سفر راجع به ضرورت زندگی در لحظه حال، در آغوش بگیرید وجود الهی را که هر لحظه را تراوش می‌کند، درک کنید. برای یک سفر به اندیشه و تازگی روحانی آماده شوید در حالی که حکمت را درباره رها کردن، اعتماد به خود و کشف صلح عمیق که تنها از سوی خدا می‌آید، باز می‌کنیم.

متن:
شن، زمان به‌هیچ‌وجه توقف نمی‌کند، یک یادآوری مداوم از طبیعت گذراننده‌ی هر لحظه است. در این خطبه، ما در عمق حال حاضر فرو می‌رویم، بر روی سفر زندگی و یکتایی داستان‌های فردی ما تفکر می‌کنیم. الهام گرفته از داستان نویسنده سی. اس. لوئیس، که ما را به اعتماد به تدبیر الهی دعوت می‌کند، کشف می‌کنیم چگونه می‌توانیم تنش‌های داخلی را رها کنیم و در اعتماد به خدا صلح پیدا کنیم. هر کدام از ما یک داستان یکتا داریم، و در سکوت و ارتباط با الهی، یک شادی تجربه می‌کنیم که فهم ما را برتر می‌کند. این پیام ما را به یک زندگی آگاهانه، تعادل بین آرامش و اعتماد در سفر روحانیمان تشویق می‌کند.


توسعه:
مجاز کوه: تصور کنید زندگی را مانند یک کوه میله‌ای که می‌سالیم. هدف، قله، ما را فرا می‌خواند، اما چه اتفاقی می‌افتد اگر تنها به قله تمرکز کنیم و به مسیر ارزش ندهیم؟ ما حکمت را بررسی خواهیم کرد، ایستادن، هر قدم را مشاهده کردن و زیبایی در صعود خود را کشف کرد.


دوگانگی تجربیات: از طریق داستان شاستا در کتاب‌های نارنیا، سی. اس. لوئیس به ما یاد می‌دهد درباره دوگانگی تجربیات ما. گاهی اونسی که ما را هراس‌انگیز می‌کند، همان گربه‌ای است که ما را تسلی دهنده می‌کند. چگونه می‌توانیم زندگی را در هر دو روی آن بگیریم؟


اعتماد در میان عدم اطمینان: اعتماد به خدا عملی از تدبیر است، به خصوص در میان عدم اطمینان. ما بررسی خواهیم کرد که چگونه این نویسنده ما را تشویق به اعتماد حتی زمانی که مسیر نامعلوم است، و چگونه این اعتماد می‌تواند زندگی ما را تغییر دهد.


نتیجه:
در نهایت، ما می‌فهمیم که مسیر هدف خود است. هر قدم، هر انتخاب، بخشی از سفر روحانی ما است. این پیام به ما الهام می‌دهد که با شجا