موعظه

تعمید در کلیساهای انجیلی آزاد

May 10, 2024

عملی از ایمان و تجدید حیات


بله، تعمید یکی از اصول اساسی در بسیاری از کلیساهای انجیلی و همچنین در دیگر فرقه‌های مسیحی است. در کلیساهای انجیلی، تعمید معمولاً به عنوان عملی از اطاعت از فرامین عیسی مسیح و به عنوان اظهار عمومی ایمان توسط مؤمن انجام می‌شود. در اینجا برخی از جنبه‌های کلیدی تعمید در زمینه انجیلی آورده شده‌اند:

معنی

تعمید نمادی از مرگ، دفن و رستاخیز عیسی مسیح است. با فرو رفتن در آب، شخص معمد با مرگ و رستاخیز مسیح همانندسازی می‌کند. این عمل به عنوان نشانه‌ای از تحول مؤمن دیده می‌شود که "از گناه می‌میرد" و به زندگی جدید در مسیح متولد می‌شود. این عمل همچنین نمادی از پاکسازی گناهان و رستگاری از طریق عیسی است.


روش

در اکثر کلیساهای انجیلی، تعمید از طریق غرقابی انجام می‌گیرد، به این معنا که فرد مؤمن به طور کامل در آب فرو می‌رود. این شیوه بر اساس تفسیری از نحوه انجام تعمیدها در عهد جدید است، به ویژه آنهایی که در گزارش‌های کتاب مقدس از یحیای تعمیددهنده توصیف شده‌اند.


الزامات

تعمید انجیلی معمولاً برای کسانی که اعتراف شخصی به ایمان در عیسی مسیح دارند، اختصاص داده شده است. برخلاف برخی از فرقه‌ها که تعمید کودکان را انجام می‌دهند، کلیساهای انجیلی معمولاً می‌خواهند که فرد به اندازه کافی بزرگ باشد تا پیام انجیل را به طور آگاهانه درک و باور کند. این اغلب به عنوان "تعمید ایمان‌داران" توصیف می‌شود.


هدف

هدف از تعمید در کلیساهای انجیلی تنها نمادین نیست. این عمل به عنوان اظهار عمومی ایمان و گام مهمی در اطاعت در زندگی یک مؤمن شناخته می‌شود. از طریق تعمید، مؤمنان ایمان خود به عیسی و تعهد خود برای پیروی از او را اعلام می‌کنند. این همچنین عملی از شهادت در برابر جامعه کلیسا و دنیای بیرون است که زندگی جدید خود در مسیح را نشان می‌دهند.


جشن

تعمید یک رویداد جمعی است و به عنوان مناسبت مهمی در درون کلیسا جشن گرفته می‌شود. اعضای خانواده و دوستان اغلب به تعمید می‌آیند تا حمایت کنند و تصمیم مؤمن برای پیروی از مسیح را جشن بگیرند. این لحظه‌ای از شادی و اجتماع است که تعهد فرد معمد به ایمان و جامعه مؤمنان را تقویت می‌کند.
تعمید بنابراین بخشی ضروری از ایمان و عمل در کلیساهای انجیلی است، ریشه‌دار در سنت کتاب مقدس و انجام شده با احترام عمیق و معنویت.


آیا شما تعمید گرفته‌اید؟ اگر جواب مثبت است، تجربه شما چگونه بوده است؟ اگر هنوز تعمید نگرفته‌اید، چه چیزی شما را بازداشته است یا برای در نظر گرفتن آن به چه چیزی نیاز دارید؟


آیا فکر می‌کنید که تعمید به نحوی در زندگی شما تأثیر گذاشته است، یا چگونه تصور می‌کنید می‌تواند تأثیر بگذارد اگر تصمیم به تعمید بگیرید؟
اگر در حال بررسی تعمید هستید، چه نوع پشتیبانی یا اطلاعاتی فکر می‌کنید که برای اتخاذ این تصمیم نیاز دارید؟
تعمید به صورت شخصی برای شما چه معنایی دارد، یا اگر تصمیم به تعمید بگیرید، چه معنایی خواهد داشت؟


ما از شما دعوت می‌کنیم تجربیات خود یا هرگونه سؤالی که درباره تعمید دارید را در بخش نظرات زیر به اشتراک بگذارید. خواه شما تعمید گرفته باشید یا در نظر داشته باشید تعمید بگیرید، ما می‌خواهیم داستان شما را بشنویم و به سؤالات شما پاسخ دهیم. نظر شما برای ما بسیار مهم است!