موعظه

تو مورد علاقه خدا هستی.

Apr 22, 2024

۲۲ آوریل ۲۰۲۴


ببینید چگونه این حقیقت زندگی و دیدگاه شما نسبت به دیگران را تغییر می‌دهد.

توضیحات: در این خطابه، ما عشق عمیق خدا به هر یک از ما را کشف می‌کنیم و نشان می‌دهیم که چگونه هر فردی برای او "شخص مورد علاقه" است. کشف کنید که چگونه این آشکارسازی می‌تواند نحوه نگاه شما به خودتان و نحوه برخوردتان با دیگران را تغییر دهد و هویت و روابط شما را تقویت کند.


سلام دوستان عزیز،

امروز می‌خواهم درباره چیزی بسیار خاص صحبت کنم، چیزی که شاید زیاد به آن فکر نکنیم اما برای ایمان و هویت ما بسیار اساسی است: ما مورد علاقه خدا هستیم.
ما با یک آهنگ از نامیکا به نام "Lieblingsmensch"، که به معنای "شخص مورد علاقه" است، شروع می‌کنیم. ممکن است عجیب به نظر برسد که به این شکل خودمان را معرفی کنیم، درست است؟ به کسی که شاید خوب نشناسیم بگوییم "سلام، شخص مورد علاقه". اما اگر به شما بگویم که، بدون توجه به آشنایی متقابل ما، هر یک از شما "شخص مورد علاقه" است؟ نه لزوماً من، بلکه از شخصی بسیار مهم‌تر: خدا.


در زندگی روزمره ما، همه ما کسی را داریم که او را "Lieblingsmensch" خود می‌دانیم. کسی که وقت خود را با او به اشتراک می‌گذاریم، شادی‌ها و غم‌های خود را. افرادی که برای ما بسیار مهم هستند و احساس می‌کنیم در زندگی‌مان جایگزین‌ناپذیر هستند. آیا تا به حال فکر کرده‌اید که این شخص برای شما کیست؟
و هرچند که ما اینجا، در این مکان، آن رابطه "شخص مورد علاقه" را با یکدیگر نداریم، دوست دارم پیشنهاد کنم که هر یک از ما، در واقع، "شخص مورد علاقه" برای خدا است. تو شخص مورد علاقه خدا هستی چون او تو را با هدفی آفریده است. تو بدون دلیل وجود نداری. تو به شیوه‌ای عمیق و واقعی توسط او دوست داشته شده‌ای که هر عشق انسانی را پشت سر می‌گذارد.


کتاب مقدس پر است از داستان‌هایی که به ما نشان می‌دهند خدا چقدر ما را دوست دارد. از آفرینش تا صلیب، هر صفحه از کتاب مقدس به ما یادآوری می‌کند که ما دوست داشتنی هستیم، ارزشمند هستیم، و خدا به دنبال ما است. اما، چگونه می‌توانیم با دانستن اینکه ما "شخص مورد علاقه" خدا هستیم، زندگی کنیم؟ این باید دیدگاه ما نسبت به خودمان و دیگران را تغییر دهد. ما باید هر فردی را به عنوان مورد علاقه خدا ببینیم، دیگران را با عشقی که او به ما نشان داده است، دوست داشته باشیم.


و اینجا یک چالش برای همه ما وجود دارد: ما چگونه به این عشق پاسخ می‌دهیم؟ آیا به گونه‌ای زندگی می‌کنیم که نشان دهد ما به شدت توسط آفریننده جهان دوست داشته شده‌ایم؟ آیا ما دیگران را به عنوان "شخص مورد علاقه" خدا رفتار می‌کنیم؟
در پایان روز، به یاد داشتن اینکه ما "شخص مورد علاقه" خدا هستیم به ما هویت و هدف جدیدی می‌بخشد. ما تعریف نمی‌شویم توسط اشتباهات یا دستاوردهایمان، بلکه توسط عشق بی‌قید و شرط خدا.
پس، هر چند که ما یکدیگر را به خوبی نمی‌شناسیم، احساس آزادی می‌کنم که به شما بگویم: "سلام، شخص مورد علاقه"، چون این است که هر یک از شما برای خدا هستید. و امید و دعای من این است که هر یک از ما این حقیقت را هر روز در قلب خود حمل کنیم، به یاد داشته باشیم که ما به شدت دوست داشته و ارزشمند شده‌ایم توسط پدر آسمانی‌مان. آمین.


انعکاس نهایی: در پایان تامل ما در مورد اینکه مورد علاقه خدا هستیم، ضروری است که این حقیقت را فراتر از احساسات شخصی خود ببریم و آن را به عمل تبدیل کنیم. دانستن اینکه خدا ما را به طور بی‌قید و شرط دوست دارد نباید فقط ما را تسکین دهد، بلکه باید ما را به عمل با عشق در مقابل کسانی که اطراف ما هستند، ترغیب کند. اگر واقعاً باور داشته باشیم که ما "شخص مورد علاقه" خدا هستیم، باید احساس انگیزه کنیم که به گونه‌ای زندگی کنیم که این عشق و ترجیح الهی را در هر تعاملی منعکس کنیم.

فکر کنید چگونه می‌توانید عشق خدا را در جامعه خود منعکس کنید. چگونه می‌توانید دیگران را به عنوان "شخص مورد علاقه" خدا که هستند، رفتار کنید؟ شاید این به معنای صبورتر بودن، ارائه کلمات تشویق، یا فقط حضور داشتن زمانی که دیگران به شما نیاز دارند، باشد.


بیایید به یاد داشته باشیم که هویت ما به عنوان مورد علاقه خدا فقط برای منفعت شخصی ما نیست، بلکه یک فراخوان برای زندگی به گونه‌ای است که این عنوان را افتخار کنیم، عشق خدا را به همه کسانی که ملاقات می‌کنیم، گسترش دهیم.
امیدوارم این هفته بتوانید با اطمینان از ارزش خود برای خدا و مأموریت به اشتراک گذاری آن ارزش با جهان راه بروید. دوست داشته شده‌اید، ارزشمند هستید، و فرستاده شده‌اید تا آن عشق را منعکس کنید!