Christliches Leben

ندای ارمیا: کشف هدف زندگی شما

Sep 09, 2023

در خطبه تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳، موضوع ندای ارمیا، پیامبری از عهد عتیق، مورد بررسی قرار می‌گیرد و چگونگی این داستان ارتباطی با زندگی‌های معاصر ما دارد. هستی این آموزه بر روی مفهوم "ندا" یا "هدف" در زندگی هر فرد تمرکز دارد.


در جوانی خود، ارمیا به طور غیرمنتظره‌ای برای پیشگویی به نفرت می‌شود. اگرچه در ابتدا به دلیل جوانی و عدم توانایی در ادبیات نگرانی دارد، اما در نهایت ندای خود را پذیرفته می‌کند. این آموزه به ما می‌آموزد که ندا تنها برای تعداد معدودی از انتخاب شدگان نیست، بلکه یک فرآیند شخصی و منحصر به فرد برای هر شخص است.


کلید این است که بیابیم چه چیزی ما را به انگیزه می‌آورد و ما را حرکت می‌دهد، زیرا به طور عمومی در زمینه‌هایی که به آن علاقه داریم، بهتر موفق می‌شویم. حتی در زمان‌های چالش و شکست، می‌توانیم منظور واقعی خود را پیدا کنیم و به تجاوز از محدودیت‌های خود پیشرفت کنیم.


پیام اصلی این است که هر یک از ما هدفی یکتا و ارزشمند داریم، بدون توجه به نقاط ضعف یا مشکلات خود. با گوش دادن به خدا و یادگیری در مورد خودمان، می‌توانیم ندای خود را بپذیریم و در آنچه که انجام می‌دهیم به معنا داده و به دنبال هدف در زندگی بگردیم.


پیام کلیدی


داستان ارمیا به ما یادآور می‌شود که همه ما در زندگی هدفی داریم و ندای الهی ممکن است در لحظاتی بسیار غیرمنتظره به ما برسد. نیازی به کامل بودن نیست و نیازی به داشتن تمام پاسخ‌ها از ابتدا نداریم. مهم این است که بیابیم چه چیزی ما را به انگیزه می‌آورد و ما را منحصر به فرد می‌کند، و سپس با شجاعت این انگیزه را دنبال کنیم.


پاستور Viktor Petkau، پیوند به تعزیه