موعظه

بگذار روبل بچرخد

Oct 07, 2023


هدف از دارایی‌های مادی، سخاوت، و فیض الهی: تأملاتی بر اساس مترادف عیسی (لوقا 16:1-9)در کلام خود در تاریخ 8 اکتبر 2023، کاشیان نسبت به مترادف ناصحه ایسا برداشت کردند (لوقا 16:1-9). این داستان ما را به تأمل در مورد هدف دارایی‌های مادی‌امان دعوت می‌کند. چرا ما پول و ممتلکات مادی داریم؟ برای چه استفاده می‌کنیم؟ این سوالات اساسی ما را به بررسی واقعیت واقعی مالکیت ما دعوت می‌کنند.


انسان‌ها مهم‌تر از پول هستند: از طریق این مترادف، عیسی ما را به یاد می‌آورد که انسان‌ها از پول ارزشمندتر هستند. اغلب ما به دنبال کسب ثروت و قدرت می‌رویم و فراموش می‌کنیم که روابط انسانی، گنجینه واقعی زندگی هستند. پول ممکن است مفید باشد، اما ارزش واقعی آن در نحوه استفاده از آن برای غنی‌کردن زندگی دیگران است.


مهم نیست که آیا پول داریم یا نه، بلکه نحوه استفاده ما از آن است: این مترادف همچنین به ما آموزش می‌دهد که مهم نیست که آیا پول داریم یا نه، بلکه نحوه استفاده از آن است. عیسی دارایی ثروت را محکوم نمی‌کند، بلکه ما را به استفاده مسئولانه و سخاوتمندانه از آن تشویق می‌کند. پول و ممتلکات مادی ابزارهایی هستند که می‌توانیم برای کارهای خیریه و کمک به کسانی که نیاز دارند، به کار ببریم.


نقش سخاوت: سخاوت موضوع مهمی در این پیام است. عیسی ما را به چالش می‌کشد که با منابع خود سخاوتمند باشیم، دارایی‌هایمان را با کم‌بختان به اشتراک بگذاریم و ممتلکات مادی خود را برای برقراری دوستی و کمک به کسانی که نیاز دارند، به کار ببریم. سخاوت نه تنها به دیگران کمک می‌کند بلکه زندگی خود را غنی می‌کند و ما را به هدفی بالاتر متصل می‌کند.


فیض الهی: با وجود اینکه این مترادف اهمیت اعمال و تصمیمات ما در برخورد با پول را برجسته می‌کند، کاشیان همچنین تأکید می‌کنند که فیض الهی اساسی است. ما نمی‌توانیم مکان خود در بهشت را با دارایی‌های مادی یا اعمال خیریه کسب کنیم. فیض الهی درهای بهشت را برای ما باز می‌کند. با این حال، اعمال و سخاوت ما ممکن است بیانی از عشق و سپاسگزاری ما نسبت به خدا و هموطنان ما باشد.


**به طور خلاصه، این سخنرانی ما را به تأمل در مورد نحوه استفاده از دارایی‌های مادی خود تشویق می‌کند و ما را یادآور می‌شود که انسان‌ها از پول ارزشمندتر هستند. ما را به سخاوت تشویق می‌کند و ما را به کار بردن منابع خود برای کارهای خیریه ترغیب می‌کند. در عین حال، ما را یادآور می‌شود که فیض الهی بزرگترین هدیه‌ای است که ما را به بهشت می‌رساند، اما اعمال ما می‌توانند سپاسگزاری ما به این هدیه الهی را منعکس ک


لینک به موعظه