موعظه

کریستو: نور جهان

Nov 26, 2023

کاوش در معنای عمیق یوحنا 8:12-16


مقدمه: در انجیل به‌طور مطابق یوحنا، اظهار جسارت‌آمیز عیسی پدیدار است: "من نور جهان هستم." بیایید با هم معنای دوامدار این کلمات را که در یوحنا 8:12-16 آشکار شده‌اند، کشف کنیم. این کلمات به تنهایی دیوانه‌گویی مسیح را اعلام نمی‌کنند بلکه ما را در سفر روزانه خود هم راهنمایی می‌کنند.




عیسی خود را به عنوان نوری که تاریکی‌های معنوی را از بین می‌برد معرفی می‌کند. در میان چالش‌ها و گیجی‌ها، نور او ما را به سوی حقیقت و حیات جاودانه هدایت می‌کند. این پاره نه تنها الهی بودن عیسی را برقرار می‌کند بلکه ما را نیز به دنبال او دعوت می‌کند تا وضوح و هدایت در زندگی‌های خود پیدا کنیم.


تصور کنیم صحنه را: فریسیان شهادت او را سوال می‌کنند، اما عیسی با اطمینان آرام مبتنی بر مبدأ و مقصد الهی خود، ادعای خود را تأیید می‌کند. او ما را به دور از ارزیابی بر اساس جسم و پیروی از او برای تجربه زندگی‌ای که توسط حقیقت او روشن شده است، فرا می‌خواند.


نور مسیح نه تنها مسیر را به ما نشان می‌دهد بلکه تاریکی درون ما را نیز فاش می‌کند. او ما را به دور از کوری معنوی می‌خواند و به نور تحول‌آفرین او بپیوندیم. با انجام این کار، در تاریکی تسلی، در گیجی تمییز و در زمانهای سخت امید پیدا می‌کنیم.


نتیجه: در هر گوشه از زندگی‌های ما، نور مسیح می‌درخشد. او تسلی در تاریکی، هدایت در گیجی و امید در لحظات دشوار ارائه می‌دهد. بیایید به یاد بیاوریم که با پیروی از مسیح، نه تنها نور خود را پیدا می‌کنیم بلکه نیز به دعوت به حاملان این نور در دنیای اطراف خود هستیم.