شکاف بین گام‌های عیسی و واقعیت ما

Jun 08, 2023


مقدمه:


در تلاش ما برای پیروی از گام‌های عیسی، با یک چالش مداوم مواجه می‌شویم: شکافی که بین تعالیم او و واقعیت روزمره‌ی ما وجود دارد. اگرچه ما سعی می‌کنیم بر اساس اصول و ارزش‌هایی که عیسی به ما آموخته، زندگی کنیم، اغلب با محدودیت‌ها و تنش‌های زندگی روزمره خود مواجه می‌شویم. در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم که این تفاوت‌ها چگونه ظاهر می‌شوند و چگونه می‌توانیم با آن‌ها روبرو شویم.

چالش عشق بی‌شرط:
عیسی به ما تعلیم داد که هم‌مواطنان خود را بی‌شرط دوست بداریم، اما در زندگی روزمره ما عادت داریم به ارزیابی و تبعیض. به ما سخت می‌آید که کسانی را که متفاوت از ما هستند قبول کنیم و به کسانی که به ما آسیب زده‌اند بیامرزیم و با آنها تصافی کنیم. شکاف میان عشق بی‌شرط عیسی و واقعیت ما در تعامل‌های روزمره ما آشکار می‌شود.


مبارزه با مادی‌گرایی:
عیسی ما را به ترک دارایی‌های مادی و جستجوی گنجینه‌های پادشاهی خدا دعوت کرد. اما ما در یک جامعه‌ی مصرف‌محور زندگی می‌کنیم که به تهیه کالاها و موفقیت مالی ارزش می‌دهد. ما در جستجوی ثروت و راحتی گیر افتاده‌ایم که ما را از سادگی و بخشندگی که عیسی به ما نشان داده است دور می‌کند.


چالش فروتنی و خدمت‌رسانی:
عیسی ما را تواضع و خدمت به دیگران آموخت، اما اغلب به دنبال ترتیب و تعریف برآمدن هستیم. ما نگران شهرت و وضعیت اجتماعی خود هستیم، به جای استفاده از عطای‌ها و استعدادهایمان به نفع دیگران. شکاف میان فروتنی و خدمت‌رسانی عیسی و واقعیت انانانه ما در نگرش‌ها و اعمال ما آشکار می‌شود.


تجاوز به بی‌توجهی:
عیسی باعث می‌شود که به گمراه‌شده‌ها و نیازمندان به شدت علاقه‌مند شویم، اما اغلب در برابر رنج آن‌ها بی‌توجه می‌شویم. ما به نابردازدگی عادی می‌شویم و از عدالت غافل می‌شویم.


مبارزه با خودخواهی و حسادت:
عیسی ما را به دیگران را مثل خودمان دوست بداریم تعلیم داد، اما اغلب ما به خودخواهی و حسادت وامی‌گیریم. ما به نیازها و خواسته‌های خود تمرکز می‌کنیم و به بهبود دیگران توجه نمی‌کنیم. شکاف میان محبت به همسایه‌ها عیسی و واقعیت خودخواهانه ما مشخص می‌کند که نیاز به بازنگری در نگرش‌های ما و تعه