موعظه

عنوان: "هدیه زن بیوه: اهدا از دل

Oct 23, 2023

مقدمه:

در یک گوشه آرام و مهیب از معبد جلالی در اورشلیم، یک موقعیت مؤثر و آموزنده وجود دارد که ما را به یادگیری در مورد سخاوت و تضحیه تشویق می‌کند. در کتاب مرقس 12:41-44، عیسی با دقت تماشا می‌کند که مردم اقدام به اهدای هدایا در خزانه معبد می‌کنند. در این داستان، ما با داستان یک زن بیوه روبرو می‌شویم که ما را ترغیب می‌کند تا به معنی واقعی اهدایی که از دل می‌آید را در نظر بگیریم.

توسعه:

صحنه در معبد (مرقس 12:41-42):

معبد اورشلیم مرکز زندگی مذهبی و فرهنگی آن زمان بود. مردم به عنوان یک بیان ایمان و اخلاص به اومدن، اهدای هدایا می‌کردند. برخی از اغنیا مقادیر قابل توجهی را اهدا می‌کردند، شاید به دنبال شناخت اجتماعی بودند. اهدای هدایا معمولاً با وضع اجتماعی مردم در ارتباط بود.


زن بیوه و اهدای او (مرقس 12:43-44):

در میان این جمعیت، شخصیت یک زن بیوه جلوه می‌کند. یک زن فقیر و بی‌ثروت که فقط چندین سکه کوچک دارد. با فروتنی، دو سکه کوچک را در خزانه معبد قرار می‌دهد. این ممکن بود در میان هدایاهای بزرگ اغنیا گم شود، اما توجه عیسی را جلب کرد.


درس‌هایی برای ما:

این پاره‌ای از انجیل ما را تشویق می‌کند تا به هدایا و سخاوت خود فکر کنیم. این مسأله فقط به مقداری که می‌دهیم مربوط نیست، بلکه به نگاهی که به آن داریم مربوط است. با تداوم داستان زن بیوه، ما تشویق می‌شویم که با روحیه تضحیه و محبت بدهیم، بدون توجه به اینکه دارایی‌های ما کم یا زیادی دارد.


نتیجه:

به طور خلاصه، "هدیه زن بیوه" یک داستان از آن دسته از داستان‌هایی است که زمان‌بندی ندارد و ما را یادآوری می‌کند که از دل می‌دهیم. عیسی ارزش سخاوت را تأکید می‌کند که از یک روحیه مخلص و بی‌غرض می‌آید. این درس ما را تشویق می‌کند تا مهربان‌تر باشیم و به نحوی بدهیم که عشق و ولایتی که به خدا و دیگران داریم را بازتاب دهد. با دعایی از خداوند به عنوان شکرگزاری برای مثال زن بیوه و تعالیم عیسی، می‌ختم که ما را در مسیر سخاوت و محبت هدایت کند.