Bibelstudien

مقابله با تلاطمات زندگی

Jul 23, 2023

مقدمه:


کتاب پیدایش، با وجود تصاویر و نمادهای تاثیرگذارش، پیامی انگیزه‌بخش و مرتبط برای زندگی ما دارد. توسط چهار سوارکار آخرالزمان، واقعیت چالش‌های زندگی روزمره ما برای ما روشن می‌شود.


اسب سفید به نمایانی بی‌پایان برای قدرت و کنترل است، در حالی که اسب قرمز نمایانی برای تداخل و جنگها دارد. اسب سیاه ما را به مبارزه برای کمبود و قحطی یادآور می‌شود و اسب مرگ حضور مرگ را در زندگی ما تجسم می‌کند.
توسعه:


گرچه این تصاویر ممکن است به نظر برسد که شگفت‌آور هستند، پیام مرکزی کتاب پیدایش یکی از امیدواری و اعتماد به خدا است. در کل کتاب مقدس وعده‌هایی پیدا می‌شود که ما را تشویق می‌کند که در میان دشواری‌ها مقاومت کنیم. متی ۲۸:۲۰ به ما تضمین می‌کند که عیسی همواره با ماست تا آخر دنیا. پیروزی او بر مرگ و شر ما را از این مطمئن می‌سازد که در مبارزات خود تنها نیستیم.


به جای تلاش برای پیش‌بینی تاریخ‌ها یا تفسیر جزئیات خاص، باید تمرکز خود را بر تقویت ایمان و ارتباط با خدا بگذاریم. محبت بی‌شرط و فیض فراوان او، قدرت ما در زمان‌های ترس است. رمی ۸:۳۷ ما را یادآور می‌شود که ما از طریق او که ما را دوست داشته است، بیش از یک برنده هستیم.


نتیجه‌گیری:


کتاب پیدایش به ما یادآور می‌شود که ما، حتی زمانی که با تلاطمات زندگی روبه‌رو هستیم، می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که خدا کنترل دارد. ایمان ما به عیسی مسیح امکان می‌دهد که به چالش‌ها با امید و شجاعت برخورد کنیم. به جای ترس از ناشناخته، باید بر عشق و برنامه جاودانهٔ خداوند برای زندگی ما اعتماد کنیم. از طریق او، ما در میان آزمایش‌ها تسلی می‌یابیم و وعدهٔ یک زندگی جاودانه در حضور او را دریافت می‌کنیم.